Stupnice - teorie

Znalost základních stupnic a jejich praktické používání bývá zejména začínajícími muzikanty vnímáno jako strašák. Je třeba si ale uvědomit, že i bez znalosti not se lze naučit využívat základy hudební nauky.

Níže uvádím pouze základní stupnice, ale samozřejmě bychom mohli pokračovat ostatními druhy stupnic - bluesových, jazzových a orientálních + jejich kombinací.
Intervaly, stupnice a základy tvorby akordů mají význam hlavně pro muzikanty, kteří chtějí umět improvizovat a lépe se orientovat v hudbě.


Pojmy :
 • křížek - zvýšení o půltón, zde bude značen jako # (např. C# , čte se Cis)
  béčko - snížení o půltón, zde bude značen jako b (např. Db , čte se Des)
 • pokud je uvedeno číselné označení stupňů, např. 1,2,3-,4,5,6-,7- ... jedná se o stupnici, nebo řadu tónů, kdy jednotlivá čísla značí stupně stupnice a znaménko + nebo - označuje rozdíl o jeden půltón oproti základní stupnici (Cdur).

V zásadě stupnice rozdělujeme na :

 • diatonické
  jednotlivé stupně jsou od sebe vzdáleny o celé tóny a půltóny.
  Ty se dělí na staré církevní a moderní (durové a mollové)
 • chromatické
  jednotlivé stupně jsou od sebe vzdáleny jen o půltóny.
 • exotické
  mají zvláštní intervalové uspořádání.
  Patří k nim stupnice cikánská, pentatonika a celotónová


Diatonické - církevní stupnice

Vznikaly převážně ve středověku a byly vedeny více melodickým, než harmonickám charakterem . Základem těchto stupnic jsou mody. Tyto mody mají podle tercie charakter mollový, nebo durový.
Zde je třeba pro pochopení znát stupnici Cdur, a vědět, že půltóny jsou mezi tóny e-f a h-c. Všechny mody se tak zkládají pouze z tónů c, d, e, f, g, a, h. Pouhým posunem celé řady o jeden tón výše, vznikne vždy následující modus , který má ovšem již jiné vzájemné intervalové uspořádání vzhledem k nové tónice.Mody :

(zde mody stupmice Cdur)
 • jónský        c, d, e, f, g, a, h    (durový charakter)
 • dórský        d, e, f, g, a, h, c, d (mollový charakter)
 • frygický      e, f, g, a, h, c, d, e (mollový charakter)
 • lydický        f, g, a, h, c, d, e, f (durový charakter)
 • mixolydický g, a, h, c, d, e, f, g (durový charakter)
 • aiolský        a, h, c, d, e, f, g, a (mollový charakter)
 • lokrický       h, c, d, e, f, g, a, h (mollový charakter)


Více viz kapitola ModyDurové stupnice

jednotlivé stupně se nazývají:

I.    tónika
II.   supertónika
III. vrchní medianta
IV.  subdominanta
V.   dominanta
VI.  spodní medianta
VII. citlivý tón

Z výše uvedeného, je nejdůležitější si zapamatovat názvy stupňů - Tónika, Subdominanta a Dominanta.

Intervaly těchto stupnic jsou: tón-tón-půltón-tón-tón-tón-půltón : 1-1-(1/2)-1-1-1-(1/2).
Toto intervalové uspořádání mají všechny durové stupnice.Druhy durových stupnic:


 1. Stupnice Cdur
  je základní durová stupnice. Neobsahuje žádné křížky (zvýšené tóny) ani béčka (snížené tóny). Jejím charakteristickým tónem je III. stupeň, který tvoří s tónikou (I.stupněm) velkou tercii.
 2. Stupnice s křížky
  se tvoří zjednodušeně tak, opište stupnici od 5. tónu (kvinta) a přidejte křížek VII. stupni. Takto pokračujte dále. Tomuto se říká, že stupnice s křížky postupují v kvintovém kruhu.  Příklad postupu stupnic s křížky v kvintovém kruhu :

  c d e f g a h .......stupnice Cdur ( nemá křížky ani béčka )
  g a h c d e f# .......stupnice Gdur ( má jeden křížek - fis )
  d e f# g a h c# .......stupnice Ddur (má dva křížky - fis, cis )
  a h c# d e f# g# .......stupnice Adur (má tři křížky - fis, cis, gis )
  e f# g# a h c# d# .......stupnice Edur (má čtyři křížky - fis, cis, gis, dis )
  h c# d# e f# g# a# .......stupnice Hdur (má 5 křížků - fis, cis, gis, dis, ais )
  f# g# a# h c# d# e# .......stupnice F#dur (má 6 křížků - fis, cis, gis, dis, ais, eis )
  c# d# e f# g# a# h# .......stupnice C#dur (má 7 křížků - fis, cis, gis, dis, ais, eis, his )
  atd.
 3. Stupnice s béčky
  se tvoří zjednodušeně tak, opište stupnici od 4. tónu (kvarta) a přidejte béčko IV. stupni. Takto pokračujte dále. Tomuto se říká, že stupnice s křížky postupují v kvartovém kruhu.

  Příklad postupu stupnic s béčky v kvartovém kruhu :

  c d e f g a h .......stupnice Cdur ( nemá nic )
  f g a hb c d e .......stupnice fdur ( má jedno béčko hes )
  hb c d eb f g a .......stupnice Hes dur (má dvě béčka hes,es )
  eb f g ab hb c d .......stupnice Es dur (má tři béčka hes, es, as )

  atd...
z výše uvedených příkladů můžeme odvodit :

1/ všechny durové stupnice
2/ pořadí křížků (fis,cis,gis,dis,ais,eis,his)
3/ pořadí béček (hes,es,as,des,ges,ces,fes)


Mollové stupnice


Tato stupnice se v základu dělí na přirozenou (aiolskou) a harmonickou.


Mollová stupnice přirozená (aiolská)

Charakteristickým tónem mollových stupnic je snížený III. stupeň (tercie). Každá durová stupnice má svoji souběžnou mollovou stupnici, která obsahuje stejné tóny (např. Cdur má stejné tóny jako Amoll).Tyto mollové stupnice se nazývají přirozené (aiolské).
Jinak : mollovou přirozenou stupnici (souběžnou) vytvoříme z durové stupnice opsáním jejích tónů od jejího VI. stupně. (pozn.: vzpomínáte na mody výše?). Tím s nám intervaly posunou a tercie bude snížená (malá tercie)

Příklad: Ze stupnice Cdur (c,d,e,f,g,a,h) vytvoříme novou mollovou opsáním původní stupnice od VI. stupně (a,h,c,d,e,f,g). Tato nová stupnice se jmenuje podle prvního tónu a s přídavkem moll - zde tedy stupnice Amoll. Tato stupnice nemá citlivý tón.

Amoll přirozená = a h c d e f g
Mollová stupnice harmonická

Protože přirozená (aiolská) stupnice neobsahuje citlivý tón, vznikla z potřeby sekundového vedení hlasu k základnímu tónu tato harmonická stupnice, která má oproti mollové přirozené zvýšený VII. stupeň.

Amoll harm. = a h c d e f g#.
Cikánská stupnice

Tato stupnice má durovou i mollovou variantu. Charakteristické jsou skoky o délce 1,5 tónu.

Durová cikánská stupnice
Má oproti klasické durové stupnici snížený II. a VI. stupeň   ("-" označuje béčko) .
Intervaly : 1,2-,3,4,5,6-,7, ( Cdur cik. c db e f g ab h )


Mollová cikánská stupnice
Vznikne z harmonické stupnice moll zvýšením jejího IV. stupně
Intervaly : 1,2,3-,4+,5,6-,7, ( Cmoll cik. c d eb f# g ab h )


Pentatonická stupnice

Tato stupnic pochází z Číny a její zvláštností je, že nemá půltónové vzdálenosti mezi stupni a obsahuje pouze 5 tónů. Z toho vyplývá, že vzhledem k jejímu intervalovému uspořádání je široce použitelná zejména při improvizaci.

Cpent. je tvořena z 1,2,3,5,6 stupňě durové stupnice, např. v Cdur : c,d,e,g,a
- má durovou tercii a nachází se současně ve třech tóninách (na 1.stupni v Cdur, na V. stupni v Fdur a na IV. stupni v Gdur) .


Z hlediska praktického použití by vás ještě mohl zajímat její modus na V. stupni, který má mollovou tercii, nemá citlivý tón a bývá hojně užíván v blues, rocku i country:
Cpent. blues je tvořena : 1,3-,4,5,7- stupně durové stupnice, např. v Cdur : c eb f g hb


Celotónová stupnice

Tato stupnice postupuje po celých tónech : c d e f# g# a#


Samozřejmě výše uvádím pouze základní stupnice, ale existuje je jich mnoho dalších, z nichž některé jsou vždy specifické pro určitý druh hudby , nebo se liší podle etnika či územní ke kterému se vážou (blues, country, rock,... , čínské, orientální, španělské ...).Přejít na další kapitolu: Mody
Tip:  VIDEO ŠKOLY
online a zdarma zde
Registr-odcizenych-veci.czInzerce :

-  Vložit nový inzerát


Hledám hráče na bicí
Hledám hráče na bicí pro tvůrčí setkávání. Vl. repertoár mám. Někoho kdo se nechce vázat na větší kapelu, ale o to víc se projevit.K ...

Bubeník hledá kapelu (Praha)
Zdravím, jsem z Prahy, je mi 18 let a na bubny hraji 2 roky. Hraji převážně metal, punk, funk a blues. Hledám někoho kdo by chtěl tvořit spí ...

THRASH-METALOVÁ KAPELA HLEDÁ ČLENY
Čau! Jsme Thrash-Metalová kapela z malé vesničky v Pardubickém kraji.Hledáme basáka a zpěváka.Věk 11 až 17.Nemusíš být z pardubického k ...

Kapela
Hledám zpěváka, kytaristu, baskytaristu, bubeníka a klávesáka, kteří se stejně jako já začali učit na nástroj a chtěli by něco dokázat ...

Ozvěte se :D
Zdravím. Jsem Tomáš, je mi 19, jsem z plzně a už několik let skládám nahrávám a produkuju vlastní písničky. Teď bych ale rád založil k ...

Doprovodná kytara a zpěv
Ahoj hledáme kytaristy a zpěváka. Převážně zábavovky + vlastní tvorba. Vysočina ...Zobrazit celou inzerci


Všechna práva vyhrazena © skytarou.cz 2009 - 2014
Kontakt


Vložte si odkaz na tento
server do svých stránek: zde